blog

Tersine taşımacılık

Tersine lojistik günümüzde daha çok tedarik zinciri sektöründe kilit ve merkezinde rol alan bir lojistik türüdür. Tersine lojistik türünün önem arz etmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

  • Ekolojik ve ekonomik nedenler
  • Sosyal ve kurumsal sorumluluklar
  • Anayasa ve kanunlar
  • Sürdürülebilir gelişmeler
  • Doğal kaynakların olabildiğince korunması
  • Daha az malzeme ve daha az kaynak tüketimi

Bu veya buna benzer sebeplerden dolayı da tersine lojistiğin, hem ekonomik anlamda hem de yasalar çerçevesi ile korunması elzem bir hale gelmektedir. Ömrü tükenen, çeşitli sebeplerden dolayı kullanıcının vazgeçtiği ürünlerin çeşitli araç ve materyaller ile geri dönüşüme kazandırılması gerek ekoloji açısından hem ekonomi açısından hem de doğal kaynaklar açısından muhteşem bir doğa olayıdır. Tersine lojistik süresince ürünlerin toplanması ve ürünlerin sınıflandırılması gibi daha birçok işlem önem arz etmektedir. Bununla beraber bu ürünlerin hangi kanallar aracılığı ile nerelere ulaştırılacağı da önemli konulardandır.